آمار و اطلاعات
 • 440
  خلاصه سیاستی
 • 124
  نشست حکمرانی در عمل
 • 13
  مقاله بین‌المللی
 • 301
  گزارش
 • 34
  نهادهای همکار
 • 5
  کنفرانس ملی
 • 123
  شبکه پژوهشگران
 • 53
  پژوهشگران فعال
 • 38
  نشریه تخصصی

منابع و دستاوردهای علمی انديشكده

اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان یکی از پیشگامان حوزه حکمرانی کشور، دستاوردهای علمی متنوعی را در طی این سال‌ها عرضه نموده است.


رويدادهای منتخب

اندیشکده حکمرانی شریف به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور در دانشگاه شریف فعالیت می‌نماید.

همایش دانشگاه و حکمرانی
همایش دانشگاه و حکمرانی

جایزه فناوری و حکمرانی دکتر روستاآزاد
جایزه فناوری و حکمرانی دکتر روستاآزاد

مقامات روسی در اندیشکده حکمرانی شریف
مقامات روسی در اندیشکده حکمرانی شریف