اصلاح رویکرد نظام حمایتی کشور

سومین نشست «از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه» با موضوع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

هشتاد و چهارمین نشست حکمرانی در عمل؛ اندیشکده ها و پژوهشکده های جهان عرب

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider