درباره ما

اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه سنت ورود دانشگاه صنعتی شریف به عرصه علوم اجتماعی-انسانی که از ابتدای دهه هشتاد شمسی آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۴ به همت جمعی از اعضای هیات علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه و با محوریت مرحوم دکتر روستاآزاد و حمایت‌های دکتر سهراب‌پور (روسای اسبق دانشگاه) بعنوان یک اندیشکده دانشگاهی مستقل (به شماره ثبت ۳۸۳۴۲) و با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه و عرصه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی کشور تشکیل گردید.