خبرنامه | شماره 22

خبرنامه | شماره 22


خبرنامه
سال نشر : اردیبهشت 1403توضیحات

#شماره_بیست‌دوم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:
گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد
در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شدنشست تنظیم‌گران برای توسعه همکاری‌ها
نظام مشاوره سیاستی ایران: تحدید سیاسی و توسعه فناورانه
با پاسخ ایران تاریخ ورق خورد. آیا نتانیاهو پاسخ می‌دهد؟
بحران غزه فرصتی برای بازیگران منطقه‌ای است
حق حاکمیت دیجیتال، چیستی و چرایی؟و ...

لینک دریافت خبرنامه

برای دریافت شماره 22 خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف بر روی لینک زیر کلیک کنید:

خبرنامه شماره 22