دولت سیزدهم در گام اول

دولت سیزدهم در گام اول


گزارش , کتاب
متن گزارش


🔸 عملکرد دولت سیزدهم زیر تیغ نقد نخبگان

📢کتاب «دولت سیزدهم در گام اول» شامل نقد و بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگ و رسانه و علم و فناوری توسط اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد.

🔻 اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری بنیاد ملی نخبگان و پژوهشکده مطالعات فناوری با برگزاری 18 جلسه کارشناسی میان بیش از 80 نخبه از دانشگاه های برتر این کتاب را تدوین کرده است که در آن علاوه بر نقد و بررسی عملکرد دولت در یک سال اول فعالیت، مهمترین اولویت ها برای سه سال آینده بیان شده است.


🔻 اقتصادی:

◻️ «تورم و مسآله سرمایه گذاری در اقتصاد ملی»
◻️«ناترازی انرژی»
◻️«راهکارهای بهبود مسأله معیشت»
◻️ «تحقق منافع سیاست های کلی اصل 44»
◻️«حکمرانی اقتصادی در قالب یک مکتب فکری مشخص»

🔻 سیاست خارجی:

◻️ «رویکرد دولت در سیاست همسایگی»
◻️«رویکرد متوازن در سیاست آسیایی»
◻️«فرصت ها و تهدید های جنگ روسیه و اکراین»
◻️«سناریوهای پیش روی مذاکرات هسته ای»
◻️«مسأله رژیم صهیونیستی»
◻️«آشفتگی نهادی در سیاست خارجی»

🔻 فرهنگ و رسانه:

◻️ «عملکرد دولت در اطلاع رسانی و کنشگری رسانه ای»
◻️ «عملکرد در حوزه های سینما، تئاتر و موسیقی»
◻️«عملکرد در حوزه مطبوعات، خبرگزاری ها و نشر»
◻️«عملکرد دولت در اداره شوراهای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی»

🔻 علم و فناوری:

◻️ «چالش‌ها، عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش و راه‌حل‌های مواجه به آن»

📨توصیه های سیاستی ارائه شده در این کتاب در شهریور ماه 1401 به اطلاع دستگاه های مسئول رسیده است و هم اکنون برای استفاده نخبگان و اساتید به صورت عمومی منتشر می‌شود.

لینک

کتاب را از لینک زیر دریافت کنید:

دریافت کتاب