آمار و اطلاعات
 • 428
  خلاصه سیاستی
 • 114
  نشست حکمرانی در عمل
 • 13
  مقاله بین‌المللی
 • 285
  گزارش
 • 34
  نهادهای همکار
 • 4
  کنفرانس ملی
 • 105
  شبکه پژوهشگران
 • 44
  پژوهشگران فعال
 • 27
  نشریه تخصصی

منابع و دستاوردهای علمی انديشكده

اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان یکی از پیشگامان حوزه حکمرانی کشور، دستاوردهای علمی متنوعی را در طی این سال‌ها عرضه نموده است.


رويدادهای منتخب

اندیشکده حکمرانی شریف به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور در دانشگاه شریف فعالیت می‌نماید.

مساله دانشگاه در نسبت جامعه و سیاست
مساله دانشگاه در نسبت جامعه و سیاست

روایتی از مسیر تنظیم‌گری در ایران / دفتر دوم
روایتی از مسیر تنظیم‌گری در ایران / دفتر دوم

نگاهی عملگرایانه به تعامل رویکردهای دینی و واقعیت اداره جوامع مدرن
نگاهی عملگرایانه به تعامل رویکردهای دینی و واقعیت اداره جوامع مدرن