آمار و اطلاعات
 • 434
  خلاصه سیاستی
 • 117
  نشست حکمرانی در عمل
 • 13
  مقاله بین‌المللی
 • 294
  گزارش
 • 34
  نهادهای همکار
 • 4
  کنفرانس ملی
 • 122
  شبکه پژوهشگران
 • 53
  پژوهشگران فعال
 • 33
  نشریه تخصصی

منابع و دستاوردهای علمی انديشكده

اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان یکی از پیشگامان حوزه حکمرانی کشور، دستاوردهای علمی متنوعی را در طی این سال‌ها عرضه نموده است.


رويدادهای منتخب

اندیشکده حکمرانی شریف به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور در دانشگاه شریف فعالیت می‌نماید.

تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده
تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده

طرح تناسبی شدن انتخابات
طرح تناسبی شدن انتخابات

زنان و حکمرانی
زنان و حکمرانی