آمار و اطلاعات
 • 117
  كنفرانس ملی
 • 177
  مجله تخصصی
 • 103
  نشست علمی
 • 911
  پژوهشگر
 • 177
  مقاله علمی پژوهشی
 • 103
  قرارداد همكاری

منابع و دستاوردهاي علمی انديشكده

اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان یکی از پیشگامان حوزه حکمرانی کشور، دستاوردهای علمی متنوعی را در طی این سال‌ها عرضه نموده است.


رويدادهای منتخب

اندیشکده حکمرانی شریف به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور در دانشگاه شریف فعالیت می‌نماید.

چارچوب سوت زنی در قوه مقننه
چارچوب سوت زنی در قوه مقننه

بررسی عملكرد دولت سيزدهم در حوزه سياست خارجی
بررسی عملكرد دولت سيزدهم در حوزه سياست خارجی

بررسی سياست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو
بررسی سياست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو