رویدادها

بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی رسانه ای کشور

بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی رسانه ای کشور

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که روزهای 8 و 9 تیرماه در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد 11 ساله شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.

  • 11 تیر 1401
نشست بررسی چالش های قضایی تنظیم گری رقابت در ایران و راهکارهای سیاستی

نشست بررسی چالش های قضایی تنظیم گری رقابت در ایران و راهکارهای سیاستی

مرکز مطالعات توسعه و رقابت، نشست بررسی چالش های قضایی تنظیم گری رقابت در ایران و راهکارهای سیاستی را برگزار می‌کند.

  • 22 خرداد 1401
ششمین نشست  بررسی نهادهای مشاوره سیاستی در کشور برگزار میشود.

ششمین نشست بررسی نهادهای مشاوره سیاستی در کشور برگزار میشود.

ششمین نشست بررسی نهادهای مشاوره سیاستی در کشور با بررسی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار میشود.

  • 18 خرداد 1401
دومین نشست تخصصی مسائل نظام اداری

دومین نشست تخصصی مسائل نظام اداری

دومین نشست تخصصی مسائل نظام اداری با موضوع «آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری در منابع انسانی بخش عمومی (نگاهی به اولویت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس)» برگزار میشود.

  • 18 خرداد 1401

پروژه ها

مجمع ها

تیم ها