حکمرانی ارتباطات و رسانه

معرفی

حکمرانی ارتباطات و رسانه


گروه حکمرانی ارتباطات و رسانه‌ی اندیشکده‌ی حکمرانی شریف باهدف ورود به حوزه‌ی سیاست‌پژوهی رسانه که نیاز آن به عنوان یکی از خلأهای پژوهشی در کشور احساس می شد، تشکیل شده است.این گروه از منظر حکمرانی تلاش می کند به بررسی مسائل سیاستی و طراحی و پیشنهاد سیاست‌های متناسب در نظام رسانه‌ای بپردازد.گروه حکمرانی ارتباطات و رسانه تابه‌حال در حوزه‌های مختلف نظام رسانه‌ای در سه سطح حکمرانی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری به طراحی سیاست‌ها در حلقه‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش صنایع رسانه‌ای و به‌صورت کلی در میان بازیگران نظام حکمرانی رسانه، معماری تنظیم‌گران این حوزه، تدوین پیش‌نویس قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها برای نهادهای مختلف این حوزه پرداخته است و در ادامه‌ی مسیر خود نیز تلاش بر گسترش آن خواهد داشت.اقدامات:طراحی نهاد تنظیم گر رسانه های صوتی تصویریبازطراحی نظام حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق (سینما،موسیقی)پروژه پژوهشی اصلاح و بازطراحی سازمان صداوسیماطراحی چهارچوب تنظیم گری پلتفرم های دیجیتال