بین‌الملل

معرفی

بین‌الملل


گروه بین‌الملل اندیشکده حکمرانی شریف پس از مدتی وقفه، فعالیت خود را از شهریورماه امسال از سر گرفته است.این گروه بصورت تخصصی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل فعالیت خواهد کرد.در راستای پیشبرد دیپلماسی علمی این گروه تلاش می‌کند تا با عبور از رویکرد منحصراً غربی، به ظرفیت کشورهای منطقه‌ نیز بپردازد.اندیشکده شریف از ابتدای تأسیس، در امور بین‌الملل فعال بوده و با حضور در کنفرانس‌های علمی آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را با صاحبنظران و اندیشمندان جهانی به اشتراک گذاشته است.در گروه بین‌الملل، مجموعه این اقدامات بصورت منسجم پیگیری خواهد شد تا مطابقت با استانداردهای علمی روز دنیا استمرار داشته باشد.