مرکز مطالعات پارلمان

معرفی

مرکز مطالعات پارلمان
مرکز مطالعات پارلمان اندیشكده حكمرانی شریف با هدف انجام پژوهش‌ها، برگزاری رویدادهای تخصصی و اجماع نظرات نخبگان حوزه پارلمان و درنهایت اثرگذاری بر «اصلاح عملکرد مجلس شورای اسلامی» با تمرکز بر استفاده از ظرفیت نخبگان جوان تشکیل شده است.

لذا اصلاح فرآیندهای نمایندگی ملت و همچنین اصلاح و بروزرسانی ابزارهای نظارتی، به عنوان امری مهم، یکی از برنامه های ادامه دار این مرکز خواهد بود تا به عنوان بازوی پارلمان در امر اصلاح ساختارهای آن به کار گرفته شود.

بدین ترتیب انتظار می رود نتایج حاصل از تلاش های این مرکز منجر به بهبود کمی و کیفی طرح ها و لوایح و همچنین بهبود امر نظارت در مجلس شود.

اقدامات:

تهیه پیش نویس طرح صلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
تهیه پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
برگزاری اولین مدرسه تابستانه مطالعات جامع پارلمان
نگارش یک فصل از کتاب اصلاح ساختار بودجه ریزی سازمان برنامه و بودجه
تهیه پیش نویس قانون سیاست های کلی نظام قانونگذاری (در دست انجام)
تهیه هندبوک مطالعات پارلمان در ایران (در دست انجام)
برگزاری دومین رویداد بین المللی مطالعات پارلمان و حکمرانی (در حال برنامه ریزی)
برگزاری رویداد بازیابی جایگاه مجلس در بودجه ریزی (در دست انجام)

حوزه های تخصصی