سیاست‌گذاری اقتصادی

معرفی

سیاست‌گذاری اقتصادی
گروه سیاست‌گذاری اقتصادی اندیشكده حكمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اقتصاد ایران می‌پردازد.

این گروه با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های موجود در كشور، انجام مطالعات میدانی و تكیه بر تجربه كشورهای مختلف، به دنبال پاسخ برای حل معضلات مزمن اقتصاد كشور در حوزه‌های مختلف از جمله نظام بانكی، نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی كشور بوده است.

به علاوه با ایجاد ارتباط مستمر با بازیگران تاثرگذار در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، از جمله كمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس، مركز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد سعی كرده تا اثرگذاری مثبتی در فضای اقتصاد كشور داشته باشد.

اقدامات:

طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار
طرح اصلاح الگوی تخصیص بنزین یارانه‌ای