باشگاه سیاست‌پژوهی

معرفی

باشگاه سیاست‌پژوهی
باشگاه سیاست پژوهی که باهمکاری اندیشکده حکمرانی شریف در سال 1399 تاسیس شد، چهار ماموریت ویژه ترویج و جریان سازی، آموزش، ارتقا و توانمندسازی و همچنین تسهیل ورود جریان نیروی انسانی نخبه به حوزه سیاست گذاری و حکمرانی را برعهده دارد. باشگاه سیاست‌پژوهی با مجموعه‌های بسیاری از جمله بنیاد ملی نخبگان، مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه علمیه مشکات، پارک علم و فناوری پردیس، موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف و... همکاری‌های نزدیکی داشته است.
برگزاری فروم حکمرانی نمایشگاه اینوتکس، سلسله نشست‌های مشق حکمرانی، رویداد بین المللی زیست بوم مشاوره سیاستی، مدرسه‌ تابستانه‌ حکمرانی، دوره آموزشی مبانی حکمرانی مختص طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه، مدرسه تابستانه حکمرانی رویش استان یزد، رویداد استعدادیابی و هدایت اندیشه ورزان (راه) و تشکیل و راهبری هسته‌های طرح شهید احمدی روشن از مهم‌ترین دستاوردهای باشگاه سیاست پژوهی در راستای ماموریت‌های اصلی خود می‌باشد.