نظام حکمرانی

معرفی

نظام حکمرانی

Governance System Research Team (GSRT)

گروه «نظام حکمرانی» اندیشکده حکمرانی شریف، به توصیف، تحلیل و تجویز سیاستی از منظر دانش و الگوهای نوین حکمرانی می‌پردازد و حل مهم‌ترین مسائل ساختاری و کارکردی نظام حکمرانی کشور را هدف اصلی خود می‌داند. فعالیت‌های گذشته گروه شامل ارائه:چارچوب حکمرانی چندسطحی ج.ا. ایران،اصلاح ساختار نهادهای فراقوه‌ای،بازسازی نظام مشاوره سیاستی،و طراحی نظام ملی تنظیم گری است.از مهمترین مسائل پیش‌روی گروه می‌توان به:توسعه شاخص ظرفیت حکمرانی،چارچوب نظام مشاوره سیاستی حوزوی،بازتعریف تعادل بهینه جایگاه‌های سیاسی و ساختارهای تخصصی،و ... اشاره کرد.برای اثربخشی بهتر، در کنار انتشار آثار علمی، ارتباط و همکاری با نهادهای رسمی کشور (دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی، شورای نگهبان، دفتر هیأت دولت و ...) و نیز ارائه مقالات علمی در کنفرانس‌های علمی معتبر بین‌المللی از جمله فعالیت‌های این گروه است.