اصلاح نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی

اصلاح نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی


گزارش سیاستی
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : تیر / 1398توضیحات


🗓️ تاریخ ارائه: تیر / 1398

✔️ ارائه دهنده: مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف

🔘 نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟
ارائه یک پیشنهاد اجراپذیر و رو به جلو


🔻در حال حاضر راهکاری که بتوان به کمک آن تمامی مشکلات نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را حل کرد وجود ندارد.

🔻نظام انتخاباتی تناسبی در کلانشهرها می‌تواند ضمن حفظ معیارهای کلی نظام انتخاباتی مطلوب و ایجاد عدالت انتخاباتی بیشتر، نظام تناسبی را در حوزه‌های انتخابیه دوکرسی به بالا برقرار نماید.


لینک دریافت فایل گزارش

جهت دریافت فایل گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

گزارش اصلاح نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی