تاریخچه

اندیشکده حکمرانی شریف از بدو تاسیس(1394) به عنوان یک اندیشکده دانشگاهی تمرکز خود را بر مقوله حکمرانی و ساز و کار آن در کشور قرار داده است. مطالعه و بررسی دقیق ادبیات مرتبط، فراگیری چارچوب و مبانی، شناخت مسائل و معضلات کشور و ارائه مشاوره‌ها و راه‌حل‌های سیاستی دانش بنیان مبتنی بر اقتضائات بومی و نهایتاً پیگیری سیاست‌های پیشنهادی تا حصول نتیجه، روال کاری اندیشکده در امر سیاست پژوهی بوده است.
تمایز اندیشکده حکمرانی شریف همواره بر نگاه سیاستی و نه سیاسی به مسائل بوده و در این مسیر این توفیق را یافته که در سطح سیاستی کشور با نهادهای مؤثری همچون دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی (اعم از کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان محترم)، دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و دستگاه‌های زیر نظر رهبری معظم انقلاب همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشد. انباشت تجربیات پنج ساله در تعامل با این سطح از مسائل، نگاه میان رشته ای و چند رشته ای به عارضه‌ها و ابتنای راه‌حل‌ها بر همین رویکرد از سویی و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ و مجامع علمی داخلی و خارجی باعث شده است که نخبگان متخصص و متعهد به آسانی امکان همکاری و همراهی با اندیشکده را فراهم دیده و در این مسیر ارزشمند دانش خود را با بینش سیاستی ممزوج کرده و ضمن واقع‌گرایی، توان خود را در راه پیشرفت و ارتقای کشور به خدمت گیرند. اندیشکده با تقسیم کار در حوزه‌های اقتصاد، رسانه و ارتباطات، پارلمان، دولت و نظام اداری مباحث حکمرانی و تنظیم‌گری را بسط و توسعه داده و مؤفق به تولید دانش بومی نیز شده است.
مفاهیم حکمرانی و تنظیم‌گری در اندیشکده، طی بررسی‌های دانش بنیان و مشاهدات میدانی در حوزه‌های متنوعی از خطوط کاری گروه‌های کاری اندیشکده بسط و توسعه یافته، الگو و ابزار ارزشمندی برای توصیف، تحلیل و در نهایت تجویزهای سیاستی فراهم آورده است. بازسازی ساختاری حوزه‌های مختلف حکمرانی از همین مسیر می‌گذرد در کنار فعالیت‌های سیاست پژوهانه، با توجه به عقب بودن دانشگاه‌ها از آخرین مباحث و مهارت‌های مرتبط با حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، اندیشکده باشگاه سیاست پژوهی را جهت آموزش، ترویج و توسعه دانش و بینش سیاستگذاری و حکمرانی به علاقه‌مندان، مدیران و پژوهشگران تأسیس نموده است. همچنین کنفرانس بین المللی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که چهارمین سال خود را گذرانده است به بستری برای آخرین چالش ها و راهکارها و نظرات متخصصین، حکمرانان و علاقمندان به این حوزه درباره آخرین مسائل روز کشور تبدیل شده است.