ماهنامه مطالعات دولت - شماره 14 - شهریور/1401

ماهنامه مطالعات دولت - شماره 14 - شهریور/1401


مطالعات دولت و بخش عمومی , نشريهگروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف از سال 1396 با هدف بررسی علمی ناکارآمدی‌های نظام اداری و ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل مسائل عمده این بخش از کشور فعالیت داشته است. این گروه علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، با ایجاد یک شبکه گسترده و تعامل با فعالان و سازمان‌های دولتی مرتبط با نظام اداری، به طور فعال در ایجاد بینش‌ها و راهکارهای نوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین در این حوزه مشارکت داشته است و توانسته است در طول چهار سال گذشته نقش مهمی در جهت گیری، طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها ایفا نماید. مسائل نظام مستخدمین عمومی (خدمات کشوری)، دولت الکترونیک، به‌کارگیری سازمان‌های نیمه مستقل اجرائی، بازنگری قانون خدمات کشوری در حوزه مسائل استخدامی و مبارزه با فساد اداری، عمده فعالیت‌های گروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف را تشکیل می‌دهند.