اولین نشست خبری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

هفتاد و دومین نشست حکمرانی در عمل – الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: حفره‌های بزرگ قانون آینده

هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل – سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

برنامه پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف برای حل معضل یارانه‌های انرژی (بخش اول: بنزین)

previous arrow
next arrow
Slider

آخرین مطالب

حوزه های تخصصی