گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی
اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
چهاردهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

سلسله نشست‌های تخصصی «حکمرانی در عمل»

تازه‌ترین محصولات مکتوب