مجید افشانی

مجید افشانی

مدیر گروه
بین‌الملل
حوزه سیاستی :معرفی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی دانشکده روابط بین‌الملل معدل: 18.60 (رتبه نخست)
کارشناسی علوم سیاسی معدل 18.43

سوابق اجرایی

مؤسسه فرهنگی پیام غدیر
پژوهشگر تحریم و جنگ اقتصادی
مذاکرات تجاری بین‌المللی