شانزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

شانزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!


نشريه
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : فروردین 1403توضیحات

این شماره با عنوان «نظام تنظیم‌گری» به موضوع چالش‌ها و آشفتگی‌های نهادی تنظیم‌گران در ایران و لزوم ایجاد شبکه در بین آن‌ها پرداخته است.
در این شماره می‌خوانید:
 بلوغ تنظیم‌گری در جهان و ایران؛ حرکت به سمت نظام تنظیم‌گری
قانون جامع ساماندهی تنظیم‌گران؛ انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی در نظام حکمرانی
تنظیم‌گر تنظیم‌گران: نهادهای ناظر، ضرورت نظام تنظیم‌گری
شبـکۀ تنظیم‌گری؛ حلقۀ مفقودۀ هویت‌بخشی به‌ تنظیم‌گران
گزارش نشست بررسی مسائل و چالش‌های سازمان‌های تنظیم‌گر در نظام حکمرانی کشور و....

لینک دریافت نشریه

برای دریافت شماره شانزدهم فصلنامه تنظیم گفتار بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فصلنامه تنظیم گفتار