پانزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

پانزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!


نشريه
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : دی ماه 1402توضیحات

#نشریه

🌱 پانزدهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

📕 این شماره با عنوان *«الف تا ی تنظیم‌گری آموزش»* به موضوع چالش‌های تنظیم‌گرانه آموزش در ایران پرداخته است.

_📚در این شماره می‌خوانید:_

🔺 دانش‌آموزان، کتاب‌هایشان و تنظیم‌گر
🔺 ایده‌ای برای تحول ساختاری در آموزش و پرورش ایران
🔺 مطالعه تطبیقی تنظیم‌گری آموزش؛ تجربه انگلستان
🔺 تنظیم‌گری آموزش در ایران در گفت‌وگو با جناب آقای عبدالله اسدی
🔺 گزارش نشست تنظیم‌گری آموزش: چندوجهی، مبهم و مناقشه برانگیز
🔺 و....

لینک دریافت نشریه

 جهت مطالعه این شماره از نشریه بر روی لینک تنظبم گفتار کلیک کنید:

تنظیم‌گفتار