چالش‌های تنظیم گری استانداردهای خودرویی

چالش‌های تنظیم گری استانداردهای خودرویی


یادداشت
حوزه سیاستی : تنظیم‌گریدرباره مقاله📃 چالش‌های تنظیم گری استانداردهای خودرویی

👤 سید محمدرضا دادگستر پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

🔻 تصمیمات سازمان استاندارد در زمینه خودرو معمولاً سریع اتخاذ و اعلام می‌شود و این امر امکان پیش‌بینی‌پذیری را از خریداران می‌گیرد. همچنین اثرگذاری مشخصی از سخت‌گیری در استانداردهای ایمنی بر کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی خودروها وجود ندارد.

🔻 الگوی موفق استانداردگذاری خودرویی می­بایست همگام با بازار و تحولات روز حرکت ‌کند. این الگو مشوق بهترین خرید برای خریدار است و هدف‌گذاری خود را ارتقای صنعت ملی کشور می‌داند.


لینک دریافت مقاله

جهت دریافت ادامه مقاله به لینک نود اقتصادی مراجعه نمایید:

نود اقتصادی