درباره مقاله

عاطفه مرادی اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشت فرصت‌ها و تهدیدهای انتخابات آینده مجلس اصلاحاتی را مطرح می کند که می تواند گامی موثر در تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای ادراک عمومی نسبت به  نتیجه بخشی مشارکت سیاسی و انتخابات تلقی شود.

 

لینک دریافت مقاله

مقاله را در خبرگزاری خبر آنلاین بخوانید:

لینک دریافت مقاله