حزبی شدن انتخابات کلید خورد

حزبی شدن انتخابات کلید خورد


یادداشتتوضیحات

#مصاحبه
#طرح_تناسبی_شدن_انتخابات

📢 *حزبی شدن انتخابات کلید خورد*

👤 *عاطفه مرادی اسلامی* پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

🔻 در مسئله انتخابات ما باید دو پیش فرض را در نظر بگیریم؛ نکته اول اینکه هدف کلان و کلی ما از طراحی هر نظام انتخاباتی باید افزایش مشارکت سیاسی شهروندان باشد. هدف دوم با افزایش مشارکت سیاسی شهروندان اعتماد عمومی و در نهایت سرمایه اجتماعی ساختار‌های مختلف سیاسی از جمله پارلمان را تقویت کنیم، چرا که پیشبرد اهداف، برنامه و قوانین بدون این سرمایه ممکن و میسر نخواهد بود.

🔻 در همین انتخابات مجلس یازدهم ما شاهد بودیم که چند جوان توانمند که رأی نسبتاً خوبی هم آوردند به دلیل اینکه در فهرست‌های مطرح نبودند در نهایت حذف شدند. حضور در فهرست‌ها هم ساز و کار مالی و فکری خاص خود را دارد.


لینک دریافت روزنامه جوان

ادامه مصاحبه را در صفحه نخست روزنامه جوان بخوانید:

روزنامه جوان