گزارش نشست 85 حکمرانی در عمل

گزارش نشست 85 حکمرانی در عمل


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : سیاست‌پژوهی
سال نشر : 1400/11/25محمود میرلوحی عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دنیای امروز، تقسیم کاری بین دولت ملی و محلی انجام شده است، دولت ملی خدمات محدود و معینی را در حوزه ­های امنیت، آموزش و در پاره­ای موارد بهداشت انجام می­دهد و این دولت محلی است که بیشتر وظایف را بر عهده گرفته است. در نظام حقوقی ایران در خصوص «مدیریت امور شهری» باید تجدیدنظر جدی انجام شود. بدین صورت که دولت، امور محدودی را بر عهده بگیرد و ارائه سایر خدمات به دولت­های محلی یعنی شوراها واگذار شود.

برای مطالعه متن کامل این مطلب در سایت جماران، اینجا کلیک کنید.