گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد

گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد


گزارش , اخبار و رویدادها
درباره گزارش

گزارش سالیانه اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد
به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، مجموعه اقدامات و فعالیت های اندیشکده حکمرانی شریف در سال 1401 در قالب گزارش سالیانه منتشر شد.

این گزارش شامل اقدامات اندیشکده در حوزه تنظیم گری اعتراضات، نظام مشاوره سیاستی، حل مسأله ناترازی انرژی، بازطراحی شوراهای عالی در کشور، شفافیت در نظام اداری، دیپلماسی نخبگانی، قانون اصلاح نظام انتخابات مجلس، بررسی عملکرد دولت سیزدهم و ... است در 140 صفحه منتشر شده است.
 

لینک دریافت گزارش

جهت دریافت گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک دریافت گزارش سالیانه