چهاردهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

چهاردهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!


نشريه
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : مهر 1402
توضیحات

🌱 چهاردهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» منتشر شد!

📕 این شماره با عنوان «مقصد: تنظیم‌گری حمل و نقل» به موضوع چالش‌های تنظیم‌گرانه صنعت حمل‌ونقل و نهادهای تنظیم‌گر در سه حوزه زمینی، ریلی و هوایی در ایران پرداخته است.

_📚در این شماره می‌خوانید:_

🔺 حکمرانی در عرصه‌های زیرساختی
🔺 بلیت موجود نیست... لطفا سوال نفرمایید!
🔺 اصلاح نظام یارانه هواپیما؛ نقطه شروع تنظیم‌گری در حمل و نقل هوایی
🔺 گفت‌وگو با جناب آقای محسن پورسیدآقایی، رئیس اسبق شرکت راه‌آهن
🔺 و....


لینک دریافت نشریه

جهت دریافت چهاردهمین شماره فصلنامه «تنظیم گفتار» بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصلنامه تنظیم گفتار