پلتفرم‌های مسلط جهانی و انحصار رسانه‌ای

پلتفرم‌های مسلط جهانی و انحصار رسانه‌ای


یادداشتدرباره یادداشت

چندی قبل در نوشتاری با عنوان «دیکتاتوری پلتفرم‌ها و ارزش‌های مسلط جهانی» به چالش ورود پلتفرم‌های بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی به مساله تعدیل محتوا پرداخته شد؛ ورودی‌ای که حاصل یک تغییر پارادایمی در تعریف نقش این پلتفرم‌ها از بی‌مسؤولیتی مطلق در برابر محتواهای کاربران تا ورود تمام‌قد به مثابه دروازه‌بانان اینترنت‌ و نهاد خود‌تنظیم‌گر است. فارغ از ارزیابی این‌که این تغییر بنیادین آیا پاسخی به تقاضای اجتماعی در باب لزوم مسؤولیت‌پذیری پلتفرم‌ها بود یا حاصل یک برنامه‌ حساب‌شده بازاریابی مرحله‌ای، واکنش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که حجم و ابعاد انحصار رسانه‌ای حاصل از آن بیش‌ازحد تصور قبلی شوکه‌کننده بوده و موردتوجه قرار گرفته است.

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در روزنامه جام جم بخوانید:

روزنامه جام جم