پاسخ کالیبره چیست؟ پیام ایران به چه معنا بود؟

پاسخ کالیبره چیست؟ پیام ایران به چه معنا بود؟


یادداشت
حوزه سیاستی : بین الملل
سال نشر : اردیبهشت 1403خلاصه یادداشت

- این اولین بار نیست که ایران و رژیم صهیونیستی با یکدیگر مواجه شده اند.  بعد از هفت اکتبر بنظر می رسد رژیم صهیونیستی به دلیل اندازه ضربه شوکه کننده ای که دریافت کرد، در کنار ترجیح منافع فردی و حزبی نتانیاهو بر سایر امور، دیگر یک بازیگری عقلانی با تعریف متعارف نیست. حجم کشتار، تلفات غیرنظامیان، هدف قراردادن بیمارستان، بستن آب، برق و غذا حتی متحدین سنتی رژیم را به انتقاد واداشته است.
- این رفتار غیر عقلانی به علت عدم محاسبه دقیقی از رفتار ایران در پاسح نسبت به تغییر خط قرمز ترسیم شده در کنش های طرفین شده بود. هرچند امکان دارد به واسطه علم به نیت تهران بر عدم گسترش جنگ، درگیری با مشکلات اقتصادی و تحریم ها، امید به ادامه راهبرد صبر استراتژیک داشت.
- این عملیات نمایان کننده بلوغ یافتگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه طراحی و اجرای پاسخ بوده است. به صورت کلی هم این امر را باید مد نظر داشت که مخاطب اصلی بازدارندگی، نه افکار عمومی بلکه تصمیم گیران هستند. حتما مسئولین امنیتی از نوع انتخاب اهداف، سلاح و تاکتیک مورد استفاده بهتر اطلاع دارند. با بررسی اجمالی بنظر می رسد مسئولین و کارشناسان غربی، این پاسخ کالیبره شده(Calibrated Response ) را دریافت کرده اند.

 

لینک دریافت یادداشت

برای مطالعه یادداشت به زبان انگلیسی به روزنامه TEHRAN TIMES مراجعه کنید:

TEHRAN TIMES