ویژه نامه انتخابات 1400

ویژه نامه انتخابات 1400


اندیشکده
اندیشکده حکمرانی شریف با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ویژه نامه ای با ۱۵ مقاله با موضوعات شورای نگهبان و تعارض نهادی، چالش های حکمرانی، سیاست گذاری، ساختار نهادی انتخابات و … منتشر کرد.

در این گزارش به درآمدی بر نقش لابی ها در فرآیند انتخابات، نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری از منظر حکمرانی تنظیم‌گرانه، نقش اندیشکده‌ها در نظارت و کنترل بر وعده‌های انتخاباتی و …پرداخته شده است.

 

مشاهده ویژه نامه