وجه مشترک مداخلات در دنیای دیجیتال

وجه مشترک مداخلات در دنیای دیجیتالسال نشر : 16 خرداد 1400درباره یادداشت

مدل حکمرانی آمریکایی- مبتنی بر هماهنگی کامل و نانوشته صاحبان پلت‌فرم‌های غالب با سیاست‌های حاکم- اتحادیه اروپا اما در غیاب وجود پلت‌فرم‌هایی با مالکیت اروپایی و مبتنی بر واقعیت استعمار کامل دیجیتال توسط غول‌های آمریکایی، با ماراتنی از پیش‌نویس مقررات و قوانین سعی در بازپس‌گیری حکمرانی مخدوش‌شده و مرزهای ازدست‌رفته رسانه و اینترنت خود دارد.
 
 

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید:

روزنامه دنیای اقتصاد