نظام مسائل و چالش های کودک و نوجوان در فضای مجازی

نظام مسائل و چالش های کودک و نوجوان در فضای مجازی


حکمرانی عصر دیجیتالنویسنده: زهرا مجدی زاده

نسل امروزین کودکان و نوجوانان، نسلی هستند که با تکنولوژی دیجیتال رشد نکرده اند؛ بلکه از بدو تولد کاملاً غرق در آن شده اند. این نسل، به جای آنکه فناوری ها را صرفا ابزاری برای دستیابی به اهداف و وظایف بدانند؛ آن را بخشی کاملاً یکپارچه از زندگی روزمره خود می دانند. کودکان و نوجوان، گروه عمده ای از استفاده کنندگان و مصرف کنندگان فضای مجازی را تشکیل می دهند و این در حالی است که از بسیاری از مخاطرات آن آگاه نیستند. از همین رو، این افراد به عنوان اقشار آسیب­پذیر در برابر فضای مجازی، مورد توجه گرفته اند و تلاش های بسیاری در سراسر جهان به منظور شناسایی مسائل این قشر در فضای مجازی و یافتن راه حل ها و سیاست هایی برای آن انجام شده است. در گفتمان جهانی اینترنت امن و امن تر، مساله اصلی در درجه اول کودک و نوجوان است و اینکه لازم است زیست بوم های امنی برای گروه های آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد شود. در گزارش حاضر، ابتدا چالش ها و ریسک های فضای مجازی برای کودک و نوجوان از منظر ادبیات بین المللی و داخل کشور، مورد توجه قرار گرفته و سپس مسائل قشر کودک و نوجوان ایرانی در فضای مجازی با توجه به سه بعد محتوا، خدمات و زیرساخت، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل