نظام انتخابات تناسبی، مجلس همگانی، مشارکت همگانی

نظام انتخابات تناسبی، مجلس همگانی، مشارکت همگانی


یادداشت
درباره گفتگو

#گفتگو
#در_رسانه

👤 محمدحسین اعلمی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با قدس

📃 نظام انتخابات تناسبی، مجلس همگانی، مشارکت همگانی

🔻 هر شخصی که بخواهد نماینده مجلس شده یا در این جایگاه باقی بماند؛ باید از طریق قواعد نظام انتخابات رضایت *مردم را جلب کند.

🔻 منظور از نظام تناسبی، تخصیص کرسی‌ها نه براساس آرای افراد، بلکه بر اساس آرای فهرست‌هاست.

🔻 نظام تناسبی در کلانشهرها انگیزه حضور جریان‌های سیاسی مختلف و حامیان آن‌ها را افزایش داده و سبب افزایش مشارکت در * انتخابات* می‌شود.

لینک گفتگو

🔹️ ادامه گفتگو را در قدس آنلاین بخوانید:

https://b2n.ir/u44856