نشریه تنظیم گفتار شهريور 1399

نشریه تنظیم گفتار شهريور 1399


تنظیم گری , نشريهاندیشکده حکمرانی شریف را می­توان یکی از پیشگامان توسعه مفهوم تنظیم­گری در کشور دانست. از بدو تأسیس این اندیشکده در سال 1394، یکی از محورهای اصلی آن موضوع تنظیم­گری بوده و گروه تنظیم­گری اندیشکده حکمرانی شریف، به طور متمرکز در این حوزه فعال بوده است.

از جمله مهم­ترین دستاوردهای اندیشکده حکمرانی شریف در زمینه تنظیم­گری می­توان به انتشار کتاب سه جلدی درآمدی بر دولت تنظیم‌گر، طراحی مدل سلامت تنظیم­گر و ارزیابی ساختاری ساترا، انتشار 10 شماره از نشریه تخصصی تنظیم­گفتار، انتشار بیش از 100 یادداشت‌ تخصصی، گزارش‌‌ سیاستی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مقالات علمی و پژوهشی، انتشار مقالات در کنفرانس‌های بین‌المللی نظیر (5th International Conference on Public Policy (ICPP5))، اثرگذاری­های سیاستی نظیر کمک به تدوین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی تنظیم‌گری نظیر (Regulatory Policy Institute (RPI)) اشاره نمود.

 

مشاهده نشریه