موانع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مسیر تنظیم­‌گری مطلوب

موانع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مسیر تنظیم­‌گری مطلوب


یادداشت
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
درباره مقاله📃 موانع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مسیر تنظیم­‌گری مطلوب

👤 مژده ناطقی؛ پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

🔻 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علی‌رغم این­که از نظر طراحی ساختاری، نهاد پیشرویی محسوب می­‌گردد، در برخی مواقع، به علت نادیده گرفته شدن برخی ملاحظات ساختاری و قانونی، نتوانسته است عملکرد مطلوبی ارائه دهد.

🔻 نهاد‌های تنظیم‌گر به واسطه نقش مهمی که برعهده دارند و به واسطه برخورداری از ابزار‌هایی نظیر صدور مجوز به نوعی دروازه ورود بخش خصوصی به بازار بوده و به‌شدت در معرض انواع مصادیق تعارض منافع قرار دارند.

🔻 محدود بودن بازیگران ارائه دهنده خدمات در بخش تلفن و اینترنت همراه و ثابت، شائبه شکل­‌گیری انحصار در بازار این بخش را به وجود آورده است.


لینک دریافت مقاله

ادامه مقاله را در خبرگزاری آنا بخوانید:

خبرگزاری آنا