موافقی؟ نه. با چی؟ نمی‌دونم

موافقی؟ نه. با چی؟ نمی‌دونم


یادداشت
حوزه سیاستی : مطالعات دولت و بخش عمومی
سال نشر : 1400/10/20برخلاف فضای غالبْ بر موضع‌گیری‌های عمومی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، نمی‌توان توسعه این شبکه را در شرایط موجود، تماماً مثبت یا تماماً منفی ارزیابی کرد. با این حال، مباحثات جاری و موضع‌گیری‌ها در فضای عمومی، اغلب از موافقت‌ها و مخالفت‌های صفروصدی با موجودیتی مبهم (به اسم شبکه ملی اطلاعات) و ردوبدل شدن بی‌ثمر این اتهام که «شبکه ملی اطلاعات زمینه قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی است» و این دفاعیه که «راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت نیست» فراتر نمی‌رود و چه‌بسا فضای تقابل و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند.

روشن کردن صورت‌مسئله، گام اول برای تغییر این فضا و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی و عمومیِ اعتمادزا و منتج به راهکارهای کارآمد و اجماع عمومی است. به همین منظور، در یادداشت حاضر به زبانی ساده و به شکلی مختصر توضیح می دهیم که شبکه ملی اطلاعات چیست، چرا توسعه آن اهمیت دارد و بهره‌برداری از آن چطور با نگرانی‌های موجود در رابطه با محدودیت دسترسی شهروندان کشور به اینترنت جهانی مرتبط می‌شود. امید است که یادداشت حاضر و تلاش‌های مشابه در ارائه شناخت دقیق‌تر از مسائلی که بر طراحی، توسعه و بهره‌برداری شبکه ملی اطلاعات مترتب است، به هموارتر شدن مسیر شکل‌گیری مباحثات پیرامون سازوکارهای حکمرانی فضای مجازی و به‌طور خاص حوزه زیرساخت‌های ارتباط اینترنتی به‌نحوی که دغدغه‌های ذی‌نفعان مختلف را پوشش دهد و منافع کشور و شهروندان را برآورده کند کمک کند.

برای مطالعه متن کامل این یادداشت در روزنامه ایران، اینجا کلیک کنید.