من مشورت می‌دهم، پس نیستم! / درباره فقدان هویت مشاوره در زیست‌بوم سیاستگذاری کشور

من مشورت می‌دهم، پس نیستم! / درباره فقدان هویت مشاوره در زیست‌بوم سیاستگذاری کشور


یادداشت
حوزه سیاستی : نظام حکمرانی
درباره مقاله👤 رضا باقری‌پور پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 من مشورت می‌دهم، پس نیستم!
درباره فقدان هویت مشاوره در زیست‌بوم سیاستگذاری کشور

🔻 مشاوره سیاستی امروز تنها یک رابطه خطی بین یک مشاورِ مجاور و شخص تصمیم‌گیرنده نیست. این موضوع به اقتضای گستردگی مراحل سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بیشتر شبیه به «رشته‌ای از فعالیت ها» است. فعالیتی به نام مشاوره سیاستی از اشکال فردی خود خارج شده و نهادسازی می‌کند.

🔻 بررسی‌های موردی بر برجسته‌ترین نهادهای مشاوره دولتی حاکی از این بود که سازمان‌ بالادستی یک مرکز پژوهشی و مشاوره‌ای که یا یک قوه و یا وزارتخانه می‌باشد، همواره با چالش جایابی نیروهای باسابقه یا پرنفوذ روبروست.


لینک دریافت مقاله

جهت دریافت ادامه مقاله به سایت خانه اندیشه ورزان مراجعه نمایید:

سایت خانه اندیشه‌ورزان