مراسم افطار رمضان 1401

مراسم افطار رمضان 1401


آرشیو اخبار
سال نشر : 1401/02/06روزه گرفتن یک عمل فردی است، اما افطاری دادن از فردیت و شخصی بودن عمل عبور می‌کند و انسان را مجبور می‌کند به دیگران هم نگاه کند، همین امر باعث وسعت روح انسان می‌شود و ارزش این عبادت را فزونی می‌بخشد.

مجموعه اندیشکده حکمرانی شریف نیز در این ماه مبارک به منظور همدلی و تجدید دیدار خانواده اندیشکده حکمرانی شریف، مراسم افطاری را برگزار کرده است.