مخالف حذف یک‌باره ارز ترجیحی هستم

مخالف حذف یک‌باره ارز ترجیحی هستم


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : سیاست گذاری اقتصاد
سال نشر : 1400/12/07از 20 فروردین سال 1397 که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست را ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل می‌کند اما از سوی دیگر توقف یکباره این سیاست حمایتی چالش‌های خاص خود را دارد. مجموع این چالش‌ها باعث شده دولت و مجلس بخواهند هزینه ادامه یا حذف این سیاست را به گردن دیگری بیندازند و تصمیم درخصوص حذف یا تداوم این سیاست را به آینده موکول کنند. فصل بررسی بودجه سالانه کم‌کم به انتهای خود نزدیک می‌شود و باید تصمیمی منطقی و کم‌هزینه در این خصوص اتخاذ شود.

«فرهیختگان» در گفت‌وگوی مفصلی با مرتضی زمانیان، اقتصاددان و مدیرگروه سیاستگذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به بررسی ابعاد مختلف تداوم یا حذف ارز 4200 پرداخته است. او مخالف تداوم این سیاست حمایتی است اما رویکردی که وی برای حذف ارز 4200 دارد کمی با استدلال دولتی‌ها و مجلسی‌ها متفاوت است. زمانیان معتقد است نباید این حذف با شوک همراه باشد و باید به‌صورت تدریجی این سیاست حمایتی را از دوش دولت برداریم. اعطای یارانه ریالی آن هم نه به حلقه آخر زنجیره ارزش که مصرف‌کننده است، بلکه به تولیدکننده ازجمله پیشنهادهای این اقتصاددان است.

مشروح این گفت‌وگو را در اینجا بخوانید.