ماهنامه مطالعات پارلمان - تیر / 1401

ماهنامه مطالعات پارلمان - تیر / 1401


مطالعات پارلمان , نشريهمركز مطالعات پارلمان با هدف انجام پژوهش‌ها برگزاری رویدادهای تخصصی و اجتماع نظرات نخبگان حوزه پارلمان و در نهایت اثرگذاری بر «اصلاح عملكرد مجلس شورای اسلامی» تشكیل شده است. پژوهش‌ها و كارهای مقدماتی این مركز از اواخر سال 1395 با حضور تعدادی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به حوزه سیاستگذاری و دارای دغدغه اصلاح كلی مجلس، ذیل اندیشكده حكمرانی شریف آغاز گردید.

 

مشاهده ماهنامه