ماهنامه مطالعات پارلمان | شماره 11

ماهنامه مطالعات پارلمان | شماره 11


نشريه
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : آبان 1402توضیحات

#نشریه

📣یازدهمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!

🔰در این شماره می خوانیم:

🔹گونه شناسی قوانین حزبی: عبور از میدان منازعه به میدان بازی
🔹احزاب ناتوان، نهادهایی که مسئولیت نیروها را گردن نمی گیرند.
🔹 گفتگو با دکتر عبدالله گنجی: ظرفیت تشکل های دانشجویی در سیاست ورزی
🔹از دباغ تا طالقانی، کنکاشی بر فرایند رشد سیاسی زنان در دوران پساانقلاب اسلامی
🔹 دیپلماسی پارلمانی در میدان غزه

لینک دریافت ماهنامه

برای دریافت فایل ماهنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ماهنامه | شماره 11