مانیفست تنظیم گری الگوریتمی؛ رویکرد فعالانه به سیاست گذاری رسانه

مانیفست تنظیم گری الگوریتمی؛ رویکرد فعالانه به سیاست گذاری رسانه


حکمرانی ارتباطات و رسانهیده دسترسی آزاد به اطالعات در پلتفرمهای اولیه رسانههای اجتماعی و اینترنت گنجانده شده بود. برای مثال ویکی پدیا برای اولین بار در سال 2012 به روی کار امده و پرچمی با عنوان "دنیایی بدون دانش رایگان را تصور کنید" داشت. یا فیس بوک مفتخرانه به این موضوع اشاره میکند که سایت آن رایگان است و همیشه رایگان باقی خواهد ماند.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.