قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل


آرشیو اخبارقسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای سید مرتضی حسنی منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به مساله طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل را از طریق لینک زیر گوش کنید.