قانون تازه تصویب بانک مرکزی: گامی رو به جلو در رسیدگی تخصصی دیوان عدالت اداری

قانون تازه تصویب بانک مرکزی: گامی رو به جلو در رسیدگی تخصصی دیوان عدالت اداری


یادداشت
سال نشر : دی ماه 1402خلاصه یادداشت🔻 ازآن‌جایی‌که نهادهای تنظیم‌گر، به‌خصوص نهادهای تنظیم‌گر رقابت، صلاحیت اتخاذ تصمیمات، آراء و اقدامات گوناگونی را دارند و این تصمیمات، آراء و اقدامات تنظیم‌گران، حقوق و منافع بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها و سایر ذی‌نفعان و همچنین منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نظارت بر عملکرد آن‌ها امری ضروری است.

🔻 نظارت قضایی دیوان بر نهادهای تنظیم‌گر خود دارای اثرات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و ... مختلفی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

🔻 دیوان عدالت اداری در کارایی و اثربخشی نهادهای تنظیم‌گر در ایران تأثیر مستقیمی دارد.

🔻 براساس بند «چ» ماده (22) قانون بانک مرکزی، آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبة قضایی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه، قابل تجدیدنظرخواهی است.

🔻 موضوع پراهمیت در نظارت دیوان عدالت اداری، رسیدگی تخصصی آن‌ها است که در قانون تازه تصویبِ بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و گامی رو به جلو درخصوص رسیدگی تخصصی در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.

🔻 سیاست ایجاد شعبه تخصصی و حضور قضات متخصص در این شعب، یکی از اقدامات مثبتی است که در رابطه با سایر نهادهای تنظیم‌گری که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند نیز می‌تواند ادامه پیدا کند و از این طریق شاهد صدور آراء تخصصی، دقیق و صحیحی از دیوان عدالت اداری باشیم.


لینک دریافت یادداشت

متن کامل یادداشت را در اقتصادنیوز بخوانید:

اقتصادنیوز