غرب به سمت «سیاست جدایی» از چین می‌رود

غرب به سمت «سیاست جدایی» از چین می‌رود


یادداشت
حوزه سیاستی : بین الملل
سال نشر : شهریور 1402
خلاصه یادداشت🔻 از زمانی که اولین بار خانم فن در لاین ریاست کمیسیون اروپا، سیاست خطر زدایی(De-Risking) در مقابل سیاست جدایی(De-Coupling) نام برد، مشخص بود که این سیاست یکپارچه غرب، یک هدف اصلی دارد و آن چین است. کشوری که توانسته بود در طول سالیان گذشته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. اما این سیاست چه معنایی دارد؟

🔻 این سیاست طبق اعلامیه های متفاوت دولت های غربی به ویژه ایالات متحده، به معنای کاهش آسیب پذیری اقتصادی برای آن ها، بدون آسیب رساندن به تجارت یا سرمایه گذاری عمومی با کشور هدف(چین) است.

🔻 ایجاد کریدور های جدید مانند مسیر جدیدی که از هند تا کشورهای عربی و مدیترانه را می توان در همین زمینه تحلیل نمود. به عبارتی دیگر، هرچند عواملی مثل بحران اوکراین و مسائل داخلی باعث فقدان تمرکز کامل غرب در انجام سیاست های خطر زدایی شده است،اما غرب به تصمیم درباره نحوه رفتار و حتی دستور کار عملیاتی مهار چین رسیده است.

🔻 لذا  راه گریزی برای هدف اصلی این سیاست ها، یعنی چین و سایر کشورها که نسبت به این تصمیم متاثر خواهند بود، برای تصمیم گیری نسبت به این راهبرد کشورهای غربی وجود ندارد.


لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در روزنامه جوان بخوانید:

روزنامه جوان