شماره هفتم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره هفتم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.


مطالعات دولت و بخش عمومیدر سرمقاله این شماره با عنوان «مغالطه‌های رتبه‌بندی معلمان: ایجاد یک بحران به‌جای حل یک مسئله»، دکتر روح‌الله هنرور با رویکردی انتقادی به بررسی طرح رتبه‌بندی معلمان می‌پردازد. طرحی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با شتابزدگی کم‌سابقه و بدون ارزیابی آثاری که پیاده‌سازی این طرح می‌تواند به دنبال داشته باشد صورت پذیرفته است.

محمدمهدی جعفریان مبتنی بر سرمقاله شماره خرداد ماهنامه مطالعات دولت، در یادداشت خود با عنوان «پیاده‌سازی واقعی نظام مبتنی بر شایستگی، لازمه برنامه‌های اساسی و تحولی دولت»، با پرداختن به یکی از اجزای مهم اصلاح نظام اداری یعنی نیروی انسانی دولت یا مستخدمین عمومی، به بررسی جزئی‌تر ضرورت اصلاح نظام اداری می‌پردازد.

پارمیس عزیزی‌نژاد، در یادداشت خود با عنوان « ظرفیت پیاده‎سازی سازمان‎های اجرایی نیمه‌مستقل در ایران» سعی دارد با مطالعه انواع سازمان‌های عمومی در ایران و بررسی میزان شباهت آن‌ها با آژانس‌های اجرایی، تا حدی به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت سازمان‌های نیمه‌مستقل یا آژانس‌های اجرایی در ایران به چه شکل بوده و آیا از این ظرفیت نهادی در کشور استفاده شده است؟

زهرا بیدار در سومین بخش یادداشت دنباله‌دار خود، به چالش‌های اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع استخدام و ورود به خدمت می‌پردازد.

متن کامل این ماهنامه از اینجا قابل‌دسترسی است: