شماره هفتم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!

شماره هفتم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!


نشريه
درباره ماهنامه

🔰شماره هفتم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!

📌در این شماره می خوانیم:
🔸چرا ریسک سیاست ورزی در ایران بالاست؟
🔸زنان در آیینه مجلس یازدهم، سایه روشن های لایحه ارتقای امنیت زنان
🔸روایتی از متن و فرا متن انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه


لینک دریافت ماهنامه

برای دریافت ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان