شماره هشتم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره هشتم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.


مطالعات دولت و بخش عمومیدر سرمقاله این شماره با عنوان «تفکیک یا عدم‌تفکیک، مسأله این نیست!»، دکتر روح‌الله هنرور به بهانه بررسی طرح «انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی» در مجلس، با رویکردی انتقادی به مسأله تفکیک/ادغام وزارتخانه‌ها می‌پردازد و درمورد لزوم پیش‌گرفتن رویکردی نوین نسبت به این مسأله می‌گوید.

سحر بابایی در یادداشت خود با عنوان «آموزش مستخدمین عمومی ارشد»، با پرداختن به یکی از ارکان مهم اصلاح نظام اداری یعنی اصلاح سیستم مدیریت منابع انسانی، اصلاح امور مربوط به مقامات یا مستخدمین عمومی ارشد به‌عنوان بخش مهمی از منابع انسانی را بررسی می‌کند.

غزاله چیت‌ساز، کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و مدیریت عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز و اران ویگودا-گادوت را به‌عنوان نمونه‌ای خوب از ادبیات نظری در حوزه مطالعات تطبیقی رشته علوم سیاسی و مدیریت دولتی معرفی می‌نماید.

سمانه زرگر در یادداشت خود با عنوان «دولت باز، مفهوم و الزامات آن» به بررسی مفهوم دولت باز، تاریخچه و اهمیت آن می‌پردازد.

متن کامل این ماهنامه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل