شماره ششم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان  منتشر شد

شماره ششم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد


نشريه
درباره ماهنامه

در این شماره میخوانیم:

مجلس، در سالی که گذشت.

راه دشوار مولد سازی، از دولت رانتیر تا دولت طبقه

منامه پنجره فرصتی که چندان باز نشد

بودجه ۱۴۰۲، برنامه ای برای گذار یا افق گشایی؟!

قانون،بیانیه سیاسی نیست!

لینک دریافت ماهنامه

جهت دریافت شماره ششم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

لینک دریافت ماهنامه