شماره دوم ماهنامه مطالعات دولت

شماره دوم ماهنامه مطالعات دولت


مطالعات دولت و بخش عمومی 

دومین شماره ماهنامه مطالعات دولت در آبان ماه با عطف توجه به مسائل روز این حوزه منتشرشد. ایجاد سازمان ­های اجرائی نیمه مستقل به عنوان راهکاری برای چابک­سازی دولت را مژده ناطقی، پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی و دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی به بحث گذاشته و نکات مثبت و منفی آن را ارزیابی کرده است. دکتر روح ­الله هنرور مدیر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی و سردبیر ماهنامه در یادداشتی روند خروج نیروی انسانی آموزش ­دیده از بخش­ های آموزشی به اداری در وزارت آموزش و پروش را علت­ کاوی و راه حلی را پیشنهاد کرده  است. دکتر محمدصادق امامیان در بخش یادداشت روز ماهنامه، مشارکت شرکت­ های پیش­روی عرصه فناوری اطلاعات در مباحث دولت و بخش عمومی را تمهید کننده ­ی گذار از دولت بروکراتیک به دولت الگوریتمی دانسته و در مورد آینده این همکاری در کشور چشم ­اندازی را روشن کرده­ اند. در بخش معرفی کتاب نیز مجموعه چهارجلدی نخبگان سیاسی در ایران، تالیف زهرا شجیعی به عنوان یکی از آثار مهم و کم­تر شناخته شده تاریخ دولت در ایران برای علاقه­ مندان این حوزه معرفی شده است.

متن کامل این ماهنامه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل