شماره دوازدهم ماهنامه مطالعات پارلمان منتشر شد

شماره دوازدهم ماهنامه مطالعات پارلمان منتشر شد


نشريه
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : اسفند 1402توضیحات


📢 شماره دوازدهم ماهنامه مطالعات پارلمان منتشر شد

❇️ در این شماره می‌خوانید:
🔻از نمایندگان بدهکار تا مجلس ناتراز
🔻نقد و بررسی کتاب «فرصت از دست رفته پارلمان در ایران»
🔻تجارب اندوخته حکمرانی؛ حلقه گمشده در تنظیم نسبت میان مجلس و نهادهای هنجارگذار عالی
🔻جای خالی گفتمان سیاستی در  تبلیغات انتخاباتی و جولان رادیکالیسم
🔻نشانه‌هایی که باید جدی گرفت ... از بی اعتمادی عمومی تا بی تفاوتی سیاسی
🔻نمایندگان کنگره آمریکا یا حافظان منافع اسرائیل


لینک دریافت نشریه

برای دریافت شماره دوازدهم نشریه مطالعات پارلمان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

شماره دوازدهم نشریه مطالعات پارلمان