سیاستگذاری تحت استعمار: تحلیل نهادی دولت محلی در فلسطین

سیاستگذاری تحت استعمار: تحلیل نهادی دولت محلی در فلسطین


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : بین الملل
سال نشر : 1401/04/11گفتگوهای بین‌المللی حکمرانی

 

موضوع: “سیاستگذاری تحت استعمار: تحلیل نهادی دولت محلی در فلسطین”

ارائه‌کننده: دکتر فراس علی قواسمه

  مدیر نشست: آقای مجید افشانی

 

 زمان: سه شنبه 14 تیرماه ساعت 16:30

? لینک شرکت در جلسه :

https://vc.sharif.edu/ch/governance

جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTih_A78prlnJV-qXqc_Zemfwrslpngq1sfHG4fxvcFxAng/viewform?usp=sf_link