سند یونسکو درباره حکمرانی پلتفرم‌ها چه می‌گوید؟

سند یونسکو درباره حکمرانی پلتفرم‌ها چه می‌گوید؟


یادداشت
سال نشر : آذر 1402
خلاصه یادداشت

 سیر عملکرد یونسکو در مسئله حکمرانی اینترنت؛ از ورود جدی در سال ۲۰۱۵ تا انتشار دستورالعمل حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۳

 علل اهمیت ورود یونسکو به مسئله حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال؛ وجهه نسبتا مناسب یونسکو و قدرت نرم قابل ملاحظه آن

تمایز رویکردی سند یونسکو با سایر اسناد بین‌المللی در حوزه حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال؛ ورود یونسکو از دریچه فرهنگ، اما عاری از پیش‌بینی الزامات اجرایی مشخص

تحلیل سند حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال:
- ارزش‌ها و هنجارهای محوری سند
- نظام حکمرانی پیشنهادی سند
- چارچوب مسئولیت پلتفرم‌ها

 شیوه مطلوب مواجهه با سند یونسکو؛ اهمیت راهبردی کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در فرایند تدوین اسناد بین‌المللی در حوزه حکمرانی دیجیتال و فعال‌سازی ظرفیت دیپلماسی دیجیتال

لینک دریافت یادداشت

برای مطالعه متن کامل یادداشت به روزنامه فرهیختگان مراجعه کنید:

روزنامه فرهیختگان